mapa
pinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpin
MAPA PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW STRATEGII
LGD ZIEMIA GOTYKU
logo
Selekcja według obszaru
Selekcja według rodzaju funduszu
logotypy
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Mapa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Gotyku, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020